Mobilmeny.

Kommissionen prioriterar #1: En europeisk grön giv

EU-kommissionen arbetar med EU:s övergripande strategi och bestämmer prioriterade områden, en europeisk grön giv är ett av dem. Men vad får du ut av det?

Var femte år, när en ny europeisk kommission har tillträtt, bestämmer kommissionen vilka politiska prioriteringar som ska gälla för mandatperioden. Nuvarande mandatperiod är 2019-2024 och det finns sex prioriteringar. En Europeisk grön giv är en av dem.

På väg mot klimatneutralitet

Den gröna given är ett steg på vägen för att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel till år 2050. Den gröna given består av många åtgärder exempelvis utsläppsminskning, investering i forskning och innovation och bevarande av den biologiska mångfalden i EU.

För att EU ska bli klimatneutralt krävs stora investeringar av både EU och medlemsländernas offentliga och privata sektorer.

Vad du får ut av den gröna given?

Effekten av de åtgärder som den gröna given består av förväntas leda till nyttigare mat, mindre avfall, renare luft, fler laddstationer för elbilar och förpackningar som kan återanvändas eller återvinnas.

Faktablad att ladda ner

Vad anser EU-medborgarna om klimatförändringarna?

I en undersökning (Eurobarometer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) svarade 27 000 personer i EU-länderna på frågan om hur allvarliga de anser att klimatförändringarna är på en skala från ett till tio.

  • 78 procent av de tillfrågade angav minst sju (”Ett väldigt allvarligt problem”).
  • 6 procent angav högst 4 på skalan (”Inte ett allvarligt problem”).

Vad tycker du?