Mobilmeny.
Två par armar syns. En läkare som kollar blodtryck på en patient.


Rätt till sjukvård i hela EU

Visste du att som EU-medborgare kan du få akutvård och planerad sjukvård var som helst i EU?

Som medborgare i EU har du rätt att utnyttja den offentliga sjukvården i alla andra EU-länder, men även i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz med ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till akutvård via offentliga sjukvårdsinrättningar, men alla EU-medborgare kan även få planerad vård utomlands. Då måste medborgaren kontakta sin nationella kontaktpunkt för gränsöverskridande vård och även sin försäkringsgivare om detta, innan personen ifråga lämnar landet.

Lika behandling som de bofasta medborgarna

EU:s lagstiftning gör att medborgaren ska behandlas på samma sätt som de bofasta i det land som medborgaren besöker, vilket innebär att om sjukvården är gratis för invånarna i landet så är den också gratis för dig. Dock så kan man behöva betala eventuella egenavgifter som invånarna i landet betalar i förskott.

112 fungerar i hela EU

Om du behöver hjälp så kan du ringa 112 gratis från vilken fast telefon eller mobil som helst, oavsett var i EU du befinner dig. Det innebär att du som EU-medborgare kommer att bli omhändertagen om något skulle hända när du är hemifrån.

Här kan du läsa mer om planerad och oplanerad vård i EU Länk till annan webbplats..