Europaparlamentet i Bryssel

Om EU

EU är unik som internationell organisation. Från fredsprojekt till gemensam marknad.

Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 28 länder. Från början handlade det om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktion för att bla hejda kapprustning och nya kring mellan länderna. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete som att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad.


EU har 28 medlemsländer

EU har i dag 28 medlemsländer. Ett av medlemsländerna är Sverige, som gick med 1995. Den nyaste medlemsländet är Kroatien som gick med 2013. Det finns 24 officiella språk i EU. Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska.

Följande länder är medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Under A-Ö har vi samlat några vanliga ämnesområden.