Mobilmeny.

Nattvandrarna i Bollebygd

Föreningen Nattvandrarna i Bollebygd är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Bollebygds kommun och föreningen har ett samarbete genom att nattvandrarna är en del av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi ska tillsammans arbeta för att förhindra negativ utveckling hos ungdomar som rör sig utomhus och för att skapa trygghet för ungdomarna som rör sig i den offentliga miljön. Föreningens uppgift är att stödja ungdomar genom att söka upp dem, etablera kontakter och försöka att förebygga våld, missbruk och kriminalitet.

Verksamheten går främst ut på att ungdomar och Nattvandrarna umgås ute på stan. Nattvandrarna går i små grupper om två-tre personer och pratar med ungdomar. Ibland bara genom att hälsa, ibland genom längre samtal. Vandringarna styrs helt av var ungdomar för tillfället samlas.

För att synas bär vi gula jackor med vårt emblem.

Vem kan bli nattvandrare?

Du behöver inte vara någon speciell slags människa. Du behöver inte heller satsa all din fritid. Varje insats, stor eller liten, är lika välkommen. Vi ställer dock några krav på dig eftersom du kommer att utgöra en förebild för ungdomarna. Du måste därför förstå ditt ansvar och din roll som vuxen i förhållande till ungdomarna.

Du bör:

  • vara från 25 år och uppåt, ha en personlig mognad, stabilitet och sunt förnuft.
  • vara ödmjuk, intresserad av människor och ha förmåga till insikt och inlevelse.
  • vara lyhörd, kunna förstå och rätt bedöma problem som är vanliga hos ungdomar.
  • kunna sätta gränser på ett fast och ärligt sätt.
  • inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomar.
  • inte vara inblandad i kriminalitet.

För det mesta handlar verksamheten helt enkelt om att finnas till hands.

En lättsam kontakt är i de flesta fall tillräckligt för att ha ett positivt inflytande på ungdomarna. Andra gånger kan ett ingripande behövas för att hjälpa en tonåring som är påverkad eller för att förhindra våld.

Vi får absolut inte agera vaktstyrka, utan ska bara ha en lugnande effekt och förhindra brottslighet med vår närvaro.

Dessutom får vi inte störa det normala ungdomslivet utan vi måste också låta ungdomarna ha kvar sina ungdomsaktiviteter.

Vi som är med i styrelsen är följande:

Petra Målberg-Svensson
Lilie Drugge
Jessica Karlberg
Kristina Levan
Robert Björkebro

Vi nås alla på nattvandrarna.bollebygd@gmail.com

Eller via facebooksidan: fb.com/nattvandrarnabollebygd