Mobilmeny.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens verksamhet omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, hemsjukvård, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg där myndighetsteamet ingår, och även ett resursteam för verkställande av vissa insatser.

Socialförvaltningen stödjer socialnämnden i att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som till exempel kvalitet och utveckling inom socialnämndens område. På förvaltningen finns också stöd i form av nämndadministration.

Socialförvaltningens tre verksamhetsområden är fördelade på två verksamhetschefer varav den ena ansvarar för äldreomsorg inklusive hemsjukvård och den andra ansvarar för för individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning samt resursteam. Var och en av de underliggande tio enheterna leds av enhetschefer.