Mobilmeny.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen i Bollebygds kommun har verksamhet för barn, elever och kommuninvånare i alla åldrar. Verksamheten rymmer bibliotek, förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskolor, förskoleklass, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Utbildningsförvaltningen stödjer utbildningsnämnden att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som, kvalitet- och utveckling, skolskjuts, IT, kultur och fritid. På förvaltningen finns också stöd i form av nämndadministration.

Rektorer är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor och har därtill bland annat ansvar för personal- och ekonomifrågor. Elevhälsans verksamhetschef ansvarar för att leda och stödja den personal som arbetar med elevhälsofrågor övergripande i kommunen.