Mobilmeny.

Nämnder

Kommunens organisation består av nämnder och tillhörande förvaltningar.

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs enligt de riktlinjer och mål som kommunfullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förutom kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns följande nämnder: samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , jävsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och krisledningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnderna fattar egna beslut i kommunala angelägenheter, men kan också förbereda beslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.