Mobilmeny.

Nämnder

Kommunens organisation består av nämnder och tillhörande förvaltningar.

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs enligt de riktlinjer och mål som kommunfullmäktige har bestämt, samt enligt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förutom kommunfullmäktige Länk till annan webbplats. och kommunstyrelsen Länk till annan webbplats. finns följande nämnder: socialnämnden Länk till annan webbplats., utbildningsnämnden Länk till annan webbplats., bygg- och miljönämnden, teknik- och servicenämnden, valnämnden Länk till annan webbplats. och krisledningsnämnden Länk till annan webbplats..

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnderna fattar egna beslut i kommunala angelägenheter, men kan också handlägga ärenden och förbereda beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.