Mobilmeny.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter. Ulf Rapp (S) är ordförande och Daniel Persson (SD) vice ordförande.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder.

Krisledningsnämnden träder bara i funktion i samband med krissituationer. Det är ordföranden i krisledningsnämnden (eller om han eller hon har förhinder, vice ordförande eller annan utsedd ersättare) som bedömer när en krissituation uppstått, som kräver att krisledningsnämnden kallas in och startar sitt arbete.

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i krisledningsnämndennämnden.Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..