Socialnämnden

Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Patrik Karlsson (KD) är ordförande och Barbro Orrestrand (S) vice ordförande.

Några av nämndens ansvarsområden är:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreboenden  
  • Hemtjänst

Socialnämndens sammanträden 2019

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men protokoll skrivs alltid. Socialnämnden sammanträder följande tisdagar klockan 16:

19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 20 augusti, 24 september, 15 oktober, 19 november, 10 december.

Socialnämndens sammanträden 2020

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men protokoll skrivs alltid. Socialnämnden sammanträder följande tisdagar klockan 16:

14 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 13 oktober, 17 november, 8 december.

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregisterlänk till annan webbplats. Där kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i socialnämnden.