Mobilmeny.

Valnämnden

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Anna-Stina Andersson (M) är ordförande och Jonas Ahlgren (S) vice ordförande.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar. Mellan valen är nämnden vilande.

Valnämnden ska bland annat föreslå indelning i valkretsar och valdistrikt (Länsstyrelsen fastställer), ordna röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare. Valnämnden ansvarar också för den s.k. onsdagsräkningen, som sker onsdagen efter valdagen, då förtidsröster som valdistrikten inte hunnit få in under valdagen räknas. Onsdagsräkningen är öppen för allmänheten och genomförs normalt i Tingshuset i centrala Bollebygd.

Fem valdistrikt

Bollebygds kommun är indelat i fem valdistrikt (Olsfors, Bollebygd Väst, Bollebygd Syd, Bollebygd Öst och Töllsjö). I varje valdistrikt finns en vallokal.

Ordinarie val till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige (RKL) hålls andra söndagen i september var fjärde år. Nästa gång blir 11 september 2022. Val till Europaparlamentet hålls var femte år, nästa gång blir 2024. 

Valnämndens sammanträden 2022

Valnämnden sammanträder följande tidsagar under valåret 2022, med starttid kl 16; 22 februari, 10 maj, 16 augusti, 14 september (Obs! Onsdagsräkning, heldag).

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i valnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats. Där kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i valnämnden.