Mobilmeny.

Rådgivande organ

Bollebygds kommun har flera rådgivande organ som fungerar som stöd till våra nämnder. De är också forum för samverkan och kan vara med och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Föreningsrådet

Föreningsrådet ska vara ett samverkansorgan för ideella föreningar i Bollebygds kommun och underlätta kontakten mellan föreningslivet och kommunen.

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet har till uppgift att belysa och prioritera frågor med målet att kommunen ska arbeta aktivt, strukturerat och målinriktat med aktuella hållbarhetsfrågor.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är instansen för ömsesidigt informationsutbyte och samråd mellan Bollebygds kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för ålders- och förtidspensionärer i kommunen.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ska ge barn och ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor, kommunens utveckling och att stimulera intresset för demokrati och politik.