Ungdomsrådet

Känner du till att det finns ett ungdomsråd i Bollebygds kommun?

Ungdomsrådet arbetar för att du som ung ska få vara med och påverka i kommunen. Om du vill veta mer om ungdomsrådet eller hur du, din klass eller skola kan vara med och påverka, mejla till Ungdomsrådet

Ett politiskt beslut har tagits i syfte att öka barn och ungdomars delaktighet och möjlighet till att påverka. Därför har kommunstyrelsen de senaste åren avsatt 100 000 kr som barn och ungdomar genom en demokratisk process i elevråd och ungdomsrådet fördelar mellan olika åtgärder. Elevråden får lämna förslag på hur pengarna kan användas.

Ledamöter i ungdomsrådets styrelse

Simon Persson, Nicolas Bredell, Elin Jönsson, Ida Tryggvadóttir, Emma Sjödin Strömberg och Elsa Lange.