Mobilmeny.
Folk på torget i Bollebygd

Befolkning

I kommunen bor cirka 9 500 invånare. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv.

Kommunen består av de fyra tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Under 2018 tillkom dessutom området Fjällastorp i statistiken som en egen tätort då man passerat 200 invånare. Fjällastorp ligger strax nordväst om Bollebygds tätort.

Bollebygds tätort är störst med 4 559 invånare, följt av Olsfors 612 invånare, Töllsjö 415 invånare, Hultafors 324 invånare och Fjällastorp 251 invånare. Antal invånare boendes utanför någon av tätorterna är 3 334 stycken, totalt invånarantal är därmed 9 544. Alla uppgifter gäller per den 31 december 2020.

Jämfört med andra kommuner är Bollebygd relativt glesbefolkad. Andelen invånare som bor utanför någon av tätorterna är 34 procent, vilket gör kommunen till den femtonde mest glesbefolkade kommunen i länet.

Cirka 68 procent av hushållen bor i egna hus, 17 procent bor i hyresrätt och 8 procent i bostadsrätt.

Invånarnas medelålder är 41,7 år. Med det hamnar Bollebygd på plats 14 av 49 för lägst medelålder i länet.