Mobilmeny.
Folk på torget i Bollebygd

Befolkning

I kommunen bor cirka 9 700 invånare. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv.

Tätorter

Kommunen består av de fyra tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Under 2018 tillkom dessutom området Fjällastorp i statistiken som en egen tätort då man passerat 200 invånare. Fjällastorp ligger strax nordväst om Bollebygds tätort.

Invånarantal

Bollebygds tätort är störst med 4 606 invånare, följt av Olsfors 617 invånare, Töllsjö 406 invånare, Hultafors 297 invånare och Fjällastorp 262 invånare.

Antal invånare boendes utanför någon av kommunens tätorter är 3 515, totalt invånarantal är därmed 9 703.

Uppgifter per den 31 december 2022.

Glesbefolkad kommun

Jämfört med andra kommuner är Bollebygd relativt glesbefolkad. Andelen invånare som bor utanför någon av tätorterna är 36 procent, vilket gör kommunen till den femtonde mest glesbefolkade kommunen i länet.

Boende

Cirka 75 procent av hushållen bor i egna hus, 15 procent bor i hyresrätt och 6 procent i bostadsrätt.

Medelålder

Invånarnas medelålder är 42,2 år. Med det hamnar Bollebygd på plats 14 av 49 för lägst medelålder i länet.