Mobilmeny.

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteterna har samma rätt att behålla och utveckla sina språk och kulturer som majoritetsbefolkningen.

Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Erkännandet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

Samtliga delar i kommunens organisation ska arbeta för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt att i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Bollebygds kommun har antagit riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk, Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk , 158.3 kB, öppnas i nytt fönster..