Mobilmeny.

Allmänhetens frågestund/frågor om årsredovisningen på kommunfullmäktiges möte den 5 maj 2022

Bollebygds kommuns förtroendevalda svarar på dina frågor om hur skattepengarna användes förra året, 2021, i samband med att årsredovisningen för 2021 ska debatteras och beslutas. Årsredovisningen är en översikt och redovisning över kommunens ekonomi och verksamhet under det senaste året. Du hittar årsredovisningen i kallelsen till fullmäktige i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.

Du som medborgare i kommunen ges möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Frågorna ska lämnas in digitalt, och besvaras sen på sammanträdet den 5 maj 2022. Deadline för att lämna in frågor om årsredovisningen är tisdag 3 maj kl 13.

E-posta dina frågor till: kommunstyrelsen@bollebygd.se