Mobilmeny.

25 februari 2022

Angående kriget i Ukraina

Bollebygds kommun följer händelserna i Ukraina.

I dagsläget har kommunen inte gått upp i stabsläge och krisledningsnämnden är inte aktiverad, men om läget skulle ändras är kommunen redo att göra det.

Bollebygds kommun har en kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västra Götaland för att samverka kring händelseutvecklingen. Länsstyrelsen Västra Götaland är i stabsläge och inriktar sig just nu på att omvärldsbevaka händelsen.

Viktigt med källkritik

Som alltid är det viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

På krisinformation.se får du säkerställd information från de svenska myndigheterna. Där kan du läsa mer om händelseutvecklingen i Ukraina (krisinformation.se) Länk till annan webbplats..