Mobilmeny.
Bi som landar på en blomma.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

I dag uppmärksammas biologisk mångfald över hela världen. Den internationella dagen har instiftats av FN för att visa vikten av biologisk mångfald för livet på jorden.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat.

Sedan 2017 finns ett initiativ i Sverige för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom.

Läs mer om hur Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas runt om i Sverige Länk till annan webbplats..

Gör om gräsmattan till äng

Det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande marker ovanliga. Men nästan en procent av Sveriges yta är gräsmatta och genom att omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng kan du göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer.

Läs mer om hur du lyckas med din blomsteräng. Länk till annan webbplats.

/Naturskyddsföreningen