Mobilmeny.

Bollebygds kommun inför ett tillgänglighetspris

Till hösten 2022 kan du nominera en kandidat eller ansöka om priset.

Bollebygds kommun inför ett tillgänglighetspris för att belöna företag, föreningar och organisationer som har arbetat aktivt med att göra kommunen mer tillgänglig för alla. Priset ska uppmärksamma goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Till hösten 2022 kommer du att kunna nominera en kandidat eller ansöka om priset. Mer information kommer här på www.bollebygd.se när det närmar sig. Prisutdelningen sker i samband med julmarknaden på torget i Bollebygd.

Om tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset är en hedersutmärkelse som syftar till att lyfta fram goda exempel och sprida information om tillgänglighet. Det delas ut till företag, förening eller organisation som arbetat för att göra sina lokaler eller sin verksamhet tillgänglig för alla invånare eller besökare i Bollebygds kommun.

Bakgrunden till införandet av priset är en motion från 2016 av Ingridh Anderén (M) och Bente Johansson (M) om att uppmärksamma företag, föreningar och organisationer som med kreativitet, kunskap och ett gott bemötande skapar förutsättning för att verksamheten även blir tillgänglig för personer med någon funktionsnedsättning.

Vidare ska priset motivera företag, föreningar och organisationer att genomföra förbättringar inom tillgänglighetsområdet som skapar en välkomnande, tillgänglig och användbar verksamhet för människor med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetspriset består av ett diplom och 5 000 kronor.

Kriterier

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Fysisk tillgänglighet: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer med mera.
  • Bra bemötande: ett inkluderande bemötande som innebär en välkomnande miljö för alla.
  • Tillgänglig information och kommunikation: till exempel webbplatser, broschyrer och annat.
  • En tillgänglig och inkluderande verksamhet.

Innovationer och goda idéer på området kan också premieras.