Mobilmeny.
Närbild på siffror på en whiteboard.

Bild: Fördelningen av 150 000 kr.

För 18:e året i rad har barn och ungdomar fördelat demokratipengen

Den 4 maj träffades representanter från alla skolor, ungdomsgården och ungdomsrådet i Bollebygds kommun för att fördela 150 000 kr.

Syftet med 150 000 kronors-processen är att barn och ungdomar ska få lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Satsningen ska ge ökad kunskap om de olika steg som en demokratisk process innehåller samtidigt som unga får möjlighet att vara med och påverka saker som de tycker är viktiga i sin vardag.

Presentation av resultatet

Efter att representanterna från skolorna och ungdomsgården röstat på de förslag som de tyckte var bäst, presenterade ungdomsrådet sitt förslag till fördelning. Alla var inte nöjda med det presenterade förslaget utan det blev en diskussion och nya argument kom fram. Ungdomsrådet tog till sig av de nya argumenten och gjorde några justeringar i sitt förslag.

Slutligen beslutade ungdomsrådet att fördela demokratipengen 2023 enligt nedan:

 • Bollebygds grundsärskola: Köra Gokart i Göteborg, 10 000 kr.
 • Bollebygdskolan F-6: Karusell till skolgården, 44 000 kr.
 • Bollebygdskolan 7-9:
  Bollar och pingisrack (5 000 kr)
  volleybollstänger och volleybollnät
  bollnät runt multiplanen, 40 000 kr.
 • Gaddenskolan: Sjumannamål och nät, 20 000 kr.
 • Töllsjöskolan: Leksaker till lånet, 10 000 kr.
 • Örelundskolan: Pingisbord, 18 000 kr.
 • Ungdomsgården: Musikstudio, 8 000 kr.

Summa: 150 000 kr.

Vad händer nu?

Elevrepresentanterna får berätta på hemmaplan hur det gick. Rektor eller utsedd lärare på respektive skola ser till att sakerna köps in under 2023.