Mobilmeny.

Förlängt tillfälligt besöksförbud på Bollegårdens äldreboende

Bollegårdens äldreboende har fortsatt tillfälligt besöksförbud under perioden 27 januari-16 februari.

Med stöd av Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förlänga det tillfälliga besöksförbudet. Det innebär att Bollegården är stängt för besök under ovanstående period.