Mobilmeny.
Ungdomarna i Ungdomsrådet sitter vid ett konferensbord och arbetar.

Ungdomsrådet beslutar om den slutliga fördelningen av 100 000 kr.

För sextonde året i rad har barn och ungdomar fördelat 100 000 kr

Den 14 oktober träffades representanter från alla elevråd och ungdomsrådet i Bollebygds kommun för att fördela 100 000 kr.

Syftet med 100 000-processen är att barn och ungdomar ska få lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Satsningen ska ge ökad kunskap om de olika steg som en demokratisk process innehåller samtidigt som unga får möjlighet att vara med och påverka saker som de tycker är viktiga i sin vardag.

Efter att representanterna från elevråden röstat på de förslag som de tyckte var bäst beslutade ungdomsrådet om den slutliga fördelningen.

Så här blev det:

  • Bollebygds grundsärskola: Köra Gokart, 10 000 kr
  • Bollebygdskolan F-6: Gungor, 25 000 kr
  • Bollebygdskolan 7-9: Musikanläggning till caféet, 5 000 kr
  • Gaddenskolan: Volträcke med fallskyddsmatta och betong för montering av basketkorg, 25 500 kr
  • Töllsjöskolan: Utebord, 14 500 kr
  • Örelundskolan: Upplevelse (besök på Universeum eller djurpark), 20 000 kr.

Summa: 100 000 kr.

Vad händer nu?

Elevrepresentanterna får berätta på hemmaplan hur det gick. Rektor eller utsedd lärare på respektive skola ser till att sakerna köps in under 2021.