Mobilmeny.

Har din förening möjlighet att öppna upp för tillfälliga boendeplatser?

Bollebygds kommun på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland inventerar befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer.

Vi behöver din hjälp med inventeringen. Har din förening möjlighet att öppna upp för tillfälliga boendeplatser? De ska kunna användas på såväl kort sikt som lång sikt för personer i behov av skydd.

Krav som ställs

Det finns brandsäkerhetskrav , 279 kB, öppnas i nytt fönster. – du ska inte fylla i dokumentet utan ha det som en checklista. Utöver dessa krav ska det finnas en toalett per 10 boende och en dusch per 15 boende samt tvättmöjlighet av kläder, det vill säga tvättmaskin.

Mejla oss senast på tisdag!

Om din förening har lokal som uppfyller kraven och som ni kan upplåta, vänligen gör då en beräkning på hur många boende lokalen kan inrymma utifrån kraven ovan. Mejla oss senast på tisdag den 22 mars klockan 15.00.

Bakgrund

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att göra en inventering av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort sikt som lång sikt.

Platser i privat regi, ej privatpersoner

Inventeringen ska i första hand avse platser för tillfälliga bostäder, som kan fungera som tillfälliga boenden i kommunal och statlig regi inom respektive län, för personer som är i behov av skydd.

I andra hand ska inventeringen även omfatta tillfälliga platser i privat regi i samverkan med till exempel branschorganisationer. Med privat regi menas boendelösningar som tillhandahålls av företag, bolag etcetera, ej privatpersoner. Med annan regi avses exempelvis boendelösningar som civilsamhället tillhandahåller.

Lokaler, anläggningar och mark

Inventeringen syftar till att identifiera så många nya tillfälliga boendeplatser som möjligt i hela landet. Exempel på lokaler och anläggningar som kan komma i fråga är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler som kan iordningställas till tillfälliga boenden. Inventeringen ska också omfatta mark som kan vara aktuell för inrättandet av tillfälliga boenden.