Mobilmeny.

Foto: Andreas Gücklhorn/ Unsplash

17 juni 2020

Har du tänkt söka solcellsstöd?

Sök före den 7 juli! Stödet i sin nuvarande form försvinner och återkommer troligen 2021 men då i en annan form.

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Solcellsstödet i sin nuvarande form kommer att tas bort den 7 juli 2020. Det kommer sannolikt att finnas solcellsstöd även i framtiden, men då är det först från 2021 och i en annan form. För de som redan har sökt solcellsstödet är slutdatumet för att ha installerat solceller flyttat till den 30 juni 2021.

Det nuvarande stödet utbetalas så länge avsatta medel finns kvar och täcker 20 procent av den totala kostnaden (installation och material), det går också att använda sig av ett rotavdrag som alternativ, men det ger schablonmässigt endast cirka 9 procent av kostnaden i stöd.

Exakt hur det nya stödet, som troligtvis träder i kraft 2021, kommer att se ut vet vi inte, men det har varit diskussioner om ett stöd som täcker 15 procent av kostnaden för installation av solceller.

Har du frågor eller funderingar, eller vill ha hjälp med att göra en snabb ansökan om stödet, kontakta då kommunens energirådgivare:
Thomas Bengtsson, tel 0705-31 03 24 eller energiradgivare@bollebygd.se 

Mer information: