Mobilmeny.

Höj din uppmärksamhet inför jullovet

För de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck kan jullovet innebära en tid då utsattheten ökar.

Många barn och unga ser jullovet som ett välkommet avbrott i vardagen. Men för de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck kan ledigheten innebära en tid när utsattheten ökar.

En del kan föras ut ur landet mot sin vilja, i uppfostringssyfte, för att giftas bort eller utsättas för könsstympning. För andra barn och unga kan ledigheten innebära att de blir än mer begränsade och kontrollerade på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.

Därför är det viktigt att du inför jullovet är extra uppmärksam på barn och unga som visar tecken på utsatthet.

Orosanmälan

Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa gör du en anmälan till socialtjänsten i kommunen (SoL 14 kap. 1 §). Om ett barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas kan socialnämnden utfärda ett särskilt utreseförbud (LVU 31 a §).

Polisanmälan

Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör du en polisanmälan. Ring 112 om det är akut och 114 14 för att göra en anmälan.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

För konsultation och rådfrågning kan du kontakta Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck på telefonnummer 010-223 57 60.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. med Länsstyrelsen Östergötland som ansvarig avsändare.

/Länsstyrelsen Västra Götaland