Mobilmeny.
Fyra personer tränar på gräsmatta.

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin?

Dags igen för den nationella folkhälsoenkäten som skickas ut till slumpmässigt utvalda personer.

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Folkhälsoenkät sedan 2004

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Om enkäten "Hälsa på lika villkor?"

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.
  • Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Läs mer om folkhälsoenkäten på Västra Götalandsregionens hemsida. Länk till annan webbplats.