Mobilmeny.
Fyra personer tränar på gräsmatta.

Hur upplever du din hälsa?

Dags igen för den nationella folkhälsoenkäten som skickas ut till slumpmässigt utvalda personer.

I dagarna får 92 000 invånare i Västra Götaland en inbjudan om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda personer i åldern 16 år och uppåt.

Folkhälsoenkät sedan 2004

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Västra Götaland har deltagit sedan starten 2004.

Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Resultatet över tid

Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004. Trots detta finns det fortfarande stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa än att kvinnor gör det. Andelen med god hälsa ökar med högre utbildningsnivå. Vissa levnadsvanor har också förändrats sedan år 2004, andra inte. Rökning och alkoholkonsumtion har minskat medan övervikt och fetma har ökat.

Om enkäten Hälsa på lika villkor

  • Syftet med enkäten är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar över tid.
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.
  • Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Läs mer om folkhälsoenkäten på Västra Götalandsregionens hemsida. Länk till annan webbplats.