Mobilmeny.

26 mars 2020

Kommunen sätter in åtgärder för att stötta företagen i coronakrisen

Pressmeddelande: Coronapandemin drabbar näringslivet hårt. Med anledning av detta vill Bollebygds kommun försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder. Ett antal åtgärder presenteras nu för att mildra de negativa effekterna.

- Vi är måna om företagarna i bygden och vidtar nu en rad åtgärder som vi hoppas kan underlätta för Bollebygds näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell.

- Vårt näringsliv är starkt och konkurrenskraftigt, och kan kommunen hjälpa till för att det ska fortsätta så, så ska vi göra det, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Erik Olsson.

Bland åtgärderna som kommunen vidtar finns exempelvis möjlighet för företag att begära anstånd för kommunens fakturor. Kommunen arbetar också för att korta betaltiden till leverantörer. För att underlätta för restauranger och serveringar får uteserveringar öppna tidigare, men det krävs polistillstånd som vanligt.

Hela listan på åtgärder för att underlätta för företagen:

  • Bollebygds kommun erbjuder möjligheten att ge anstånd på de fakturor som kommunen skickar ut, det vill säga avgifter för vatten och avlopp, sophantering och tillstånd och tillsyn.
  • Kommunen strävar efter att korta betaltider till våra leverantörer för att stärka företagens likviditet.
  • Tillsynsmyndigheten visar i sitt tillsynsarbete hänsyn till företagens personalbortfall eller eventuella riktlinjer om besöksförbud.
  • Kommunen kommer att informera om lokala lunchrestaurangers matsedlar internt och uppmuntra medarbetare att stötta dessa aktörer genom besök eller avhämtning.
  • Serveringar och annan försäljning kan ske utomhus. Det är möjligt för verksamheter med serveringstillstånd att öppna upp uteserveringarna tidigare under förutsättning att de har nödvändiga tillstånd från Polisen.länk till annan webbplats
  • Bollebygds kommun informerar inköpsberättigade medarbetare om riktlinjer för inköp på områden där avtal idag saknas. Inom dessa områden har kommunen möjlighet att göra inköp från lokala företagare upp till en total summa på 100.000 kr. Exempel på områden är snittblommor och arrangemang, restaurang, catering och färskt bröd.
  • Kommunen kommer att genomföra en kartläggning över projekt som kan tidigareläggas, det vill säga projekt som är planerade för hösten 2020 eller senare.

I detta läge måste vi alla hjälpas åt! Kommunen är öppen för att diskutera ytterligare insatser och vill som alltid ha en god dialog med vårt lokala näringsliv. Önskemål om fler insatser prövas kontinuerligt och listan på åtgärder kan därmed komma att uppdateras framöver. Senaste informationen finns här.

Du är välkommen att kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell
0734-64 70 02 / michael.plogell@bollebygd.se

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Erik Olsson
0734-64 70 03 / lars-erik.olsson@bollebygd.se

Kommunchef Monica Holmgren
0734-64 70 01 / monica.holmgren@bollebygd.se

Näringslivschef Fia Wickström
0734-64 70 11 / fia.wickstrom@bollebygd.se