Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 8 juni klockan 17

Uppföljningsrapport april 2022 för Bollebygds kommun och arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun,
mandatperioden 2022-2026, är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

Punkter på kommunfullmäktiges möte

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Partistöd 2022 för (KD), (M), (FR) och (L)
  • Uppföljningsrapport april 2022
  • Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun, mandatperioden 2022-2026
  • Årsredovisning 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund