Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 11 november klockan 16

Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun och mål och budget 2022-2024 är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 16 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Inköps- och upphandlingspolicy för Bollebygds kommun
  • Mål och budget 2022-2024, med budgetdebatt
  • Kommunal skattesats 2022 för Bollebygds kommun
  • Svar på motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
  • Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss