Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 9 februari klockan 17.00

Så var det dags för 2023 års första fullmäktigemöte. Kultur- och fritidsplan 2023-2026 för Bollebygds kommun och avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats.Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp

  • Kultur- och fritidsplan 2023-2026
  • Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bollebygd - Tyftet