Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 18 mars klockan 17

Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun och svar på interpellation om upphandling inom ÖP och Kullaområdet är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Kommunturné stråket Göteborg-Borås – information
  • Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
  • Reglemente för kommunstyrelsen
  • Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
  • Reglemente för socialnämnden
  • Reglemente för utbildningsnämnden
  • Reglemente för valnämnden
  • Reglemente för jävsnämnden
  • Svar på interpellation (S) från samhällsbyggnadsnämndens ordförande om upphandling inom ÖP och Kullaområdet

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..