Mobilmeny.

Kvällskurs i att förebygga skogsbrand

Den 19 april bjuds markägare in till en kostnadsfri kurs i att förebygga brand i sin skog.

19 april kl. 17:30-21:30 på Rådde gård, Länghem.

Kvällen leds av Annie Johansson, VD för Kyllesjö Skog AB tillika expert inom skogsbrand och naturvårdsbränning.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund medverkar för att berätta om det förebyggande arbete som görs mot skogsbränder och hur de kan stötta dig som markägare vid en skogsbrand.

Programpunkter:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder, hur kan räddningstjänsten bistå markägaren?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Samverkan mellan räddningstjänsten, andra aktörer och skogsägare.

Kursen sker i samverkan med Gröna klustret Nuntorp, EU-projektet Klimatsmart och Klimatsäker skog, Hushållningssällskapet och projektet Skoglig plattform i Väst. Läs mer om kvällen och boka din plats via Gröna klustrets webbplats. Länk till annan webbplats.