Mobilmeny.

Mötet där unga i kommunen fördelar 100 000 kr

Varje år får kommunens ungdomar gemensamt besluta om hur 100 000 kr ska fördelas. Igår hölls årets möte för 100 000 kr-processen - för första gången digitalt.

Igår träffades representanter från alla elevråd, gårdsrådet och ungdomsrådet i Bollebygds kommun för att fördela årets 100 000 kr. I år genomfördes mötet för första gången digitalt.

En intensiv förmiddag

Under förmiddagen fick representanterna presentera och argumentera för sina förslag och sedan rösta på de förslag som de tyckte bäst om. Efter omrötningen beslutade ungdomsrådet om den slutliga fördelningen. 

- Det var en kul men intensiv förmiddag, säger en av ungdomsrådets medlemmar. Vi tänkte på att dela upp pengarna jämt så att alla skulle bli nöjda. Det var det var lätt att fördela pengarna, förslagen var så jämna.

Nu ska de olika representanterna berätta om resultatet för sin skola och sen ska alla inköp göras, innan året är slut.

Ska lära unga om demokrati

Syftet med 100 000-processen är att barn och ungdomar ska få lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Satsningen ska ge ökad kunskap om de olika steg som en demokratisk process innehåller samtidigt som unga får möjlighet att vara med och påverka saker som de tycker är viktiga i sin vardag.

 

Fördelning av årets 100 000 kr

Skola

Vad?

Kostnad

Bollebygdsskolan F-6

Nytt fotbollsmål + nya nät

20 000 + 800 kr

Bollebygdsskolan 7-9

Nya nät, pingisbord utomhus & inomhus

17 500 + 800 kr

Gadden

Fotbollspaketet, barnpool

14 200 + 800 kr

Gården

Rusta upp hangaren

15 500 + 800 kr

Töllsjö

Nya grejer till lånet

10 000 + 800 kr

Örelund

Uppehållsrum

18 000 + 800kr