Mobilmeny.

31 augusti 2020

Nu är undersökningen från SCB ute hos våra invånare.

I SCB:s årliga medborgarundersökning får invånare möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. Runt 800 invånare i Bollebygds kommun har fått möjligheten att svara och tycka till.

-Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Genom att svara har man möjlighet att påverka arbetet i sin kommun, säger Eva Lidslot, folkhälsostrateg i Bollebygds kommun.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

I år är enkäten utskickad till 118 800 personer i 100 kommuner. Totalt 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005. Detta år är fjärde gången som Bollebygds kommun deltar. Runt 800 personer i Bollebygds kommun är utvalda att delta.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information:

SCB:s information om enkäten (inklusive kontaktuppgifter till ansvariga) Länk till annan webbplats.

Följande kommuner deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil) Länk till annan webbplats.

Resultat från tidigare undersökningar Länk till annan webbplats.