Mobilmeny.

Nu har Bollebygds kommun en visselblåsarfunktion

Ett demokratiskt och rättssäkert samhälle bygger på god insyn i offentlig verksamhet. Bollebygds kommun vill göra rätt och behålla medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Därför har vi en visselblåsarfunktion som är till för dem som har en arbetsrelation till Bollebygds kommun.

I visselblåsartjänsten kan du som är anställd, förtroendevald eller har annan arbetsrelation till kommunen lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. På så vis vill vi kunna upptäcka och hindra eventuella missförhållanden på ett så tidigt stadium som möjligt.

Externt rapporteringssystem

Visselblåsartjänsten är ett externt rapporteringssystem som hanteras av en oberoende mottagare, så att hanteringen av rapporterna är självständig och ligger utanför kommunen. Skyddet för visselblåsare är lagstadgat och finns för Bollebygds kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Bollebygds kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Bollebygds kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Läs mer om visselblåsartjänsten och hur den används.