Mobilmeny.

11 juni 2020

Reseavrådan hävs - detta ska du tänka på

Den 13 juni hävs den reseavrådan som Folkhälsomyndigheten upprättat i samband med utbrottet av covid-19. Symtomfria personer kan därför börja resa inom landet, men uppmanas till ansvarsfullt semestrande.

Den som är symtomfri och inte tillhör någon riskgrupp uppmuntras till ansvarsfullt semestrande, något som myndigheten menar är viktigt för folkhälsan. Passa till exempel på att semestra på hemmaplan och upptäck ditt närområde för att stötta den lokala besöksnäringen. Men det är särskilt viktigt att alla fortsätter med god handhygien och att hålla fysisk distans.

Samtidigt som reseavrådan hävs inför Folkhälsomyndigheten mer omfattande rådlänk till annan webbplats för hur privatpersoner ska undvika att sprida smitta. Det är alltså fortsatt viktigt att du som har symtom håller dig hemma. Det råder fortsatt smittspridning i samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att bromsa smittspridning.

För att sjukvården inte ska överbelastas i regionerna är det viktigt att rekommendationerna följs noga.

Rekommendationerna är:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten noggrant och ofta.
  • Håll avstånd. Detta gäller både inom- och utomhus.
  • Gå, cykla eller använd alternativa färdmedel när det är möjligt.
  • Undvik att åka med kollektivtrafik som inte har platsbokning.
  • Håll avstånd vid resande med buss, tåg och annan kollektivtrafik.
  • Avstå från större sociala sammanhang som fester, bröllop, kalas, dop, etc.
  • Håll avstånd på platser som gym, badhus och andra träningslokaler. Undvik att byta om i offentliga omklädningsrum.

Sommaren under covid-19

Sommarsida på Krisinformation.se länk till annan webbplatsWebbsidan handlar om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.