Mobilmeny.

Resultatet av trygghetsenkäten

Mellan den 10 november och 11 december 2020 genomförde Bollebygds kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med Polisen. Totalt var det 390 personer som valde att besvara enkäten, vi vill rikta ett stort tack till er som tog er den tiden.

Enkäten kunde besvaras av dig som bor, jobbar eller spenderar fritid i kommunen. Resultatet kommer att användas som ett underlag för att utveckla och stärka kommunens och Polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Resultatet i korthet


Hur trygg känner du dig?

 • 70 % svarar att de känner sig mycket trygga eller trygga
 • 20% svarar att de känner sig varken trygga eller otrygga
 • 10 % svarar att de känner sig otrygga eller mycket otrygga.

Vilken/vilka platser upplever du som trygga och varför?

De flesta uppger att de känner sig trygga på platser där det finns bra belysning och folk i rörelse. Många uppger att Bollebygds centrum/torget är en sådan plats.

Vilken/vilka platser upplever du som otrygga och varför?

Många uppger att platser känns otrygga om de är mörka och dåligt belysta. Den plats som flest anger som otrygg (nästan 100 av 390 svarande) är området runt Bollebygdskolan på kvällar och helger, på grund av att det skett skadegörelser och att det samlas folk där som ”stökar”.

Några uppger också att trafiken känns otrygg på grund av buskörning och fortkörning eller för att det saknas trygga gång- och cykelvägar som är väl upplysta och separerade från biltrafiken.

Över 60 personer svarar dock att ingen plats upplevs som otrygg i Bollebygds kommun.

Vad skulle kommunen kunna arbeta mer med för att förbättra tryggheten?

 • Fler aktiviteter för unga (263 svar av 390)
 • Arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön (256 svar av 390 )
 • Motverka kränkningar i skolan (127 svar av 390).

Vilka problemområden tycker du att polisen ska prioritera?

 • Motverka narkotikabrottslighet (250 svar)
 • Ungdomsbrottslighet (244 svar)
 • Ökad närvaro på otrygga platser (210 svar).

Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten?

 • Tipsa Polisen om brott (227 svar av 390)
 • Föregå med gott exempel i trafiken (191 svar av 390)
 • Engagera mig i familj och vänner (135 svar av 390).

Vad händer nu?

Resultatet redovisas för politiker och tjänstemän i kommunen. Utifrån enkäten kommer förslag på åtgärder att tas fram.