Mobilmeny.

Svara på vår enkät inför ny vision för Bollebygds kommun

Hur ser du Bollebygd år 2035? Svara på enkäten nedan! Alla som bor och verkar i kommunen är välkomna att bidra.

Vi ska ta fram en vision för hur vi ser Bollebygd år 2035. Det är en beskrivning av hur vi medborgare, företagare, föreningar, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter önskar se Bollebygd i framtiden. Det är utifrån visionen politikerna sätter mål som de kommunala verksamheterna kommer att arbeta efter.

Enkäten är öppen fram till 26 september

Fram till 26 september är enkäten öppen. Svara gärna på den, och du bidrar till den samlade bilden av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden.

Här kommer du till enkäten.

Arbetet med Vision 2035

I juni besökte årets kommunala ferieungdomar Hultafors, Olsfors, Töllsjö och Bollebygd för att intervjua boende i dessa orter och på så vis få en djupare inblick i medborgarnas syn på kommunen.

Digitala workshopar

Kommunens näringsliv, föreningsliv, religiösa samfund, funktionsnedsättningsverksamheten, ungdomsrådet och elevråden har bjudits in till workshopar för att samla in åsikter och tankar kring dessa gruppers syn på kommunen.

Måla- och teckna-event för barnen

Barnen i kommunens förskolor kommer under september att måla hur de ser framtiden. Deras teckningar kommer sedan att presenteras på biblioteket under oktober och tas med i arbetet med att skapa den nya visionen.

Mot slutet av året kommer förslaget att presenteras för kommunfullmäktige.