Mobilmeny.
Kub i trä med utropstecken.

Tips när din tonåring kör A-traktor

Periodvis har ett flertal träffar med motorburen ungdom ägt rum kvälls- och nattetid i Bollebygd. Många unga söker sig till träffarna för att umgås och ha kul med sina fordon. Tyvärr har det medfört att invånare känt sig störda och att man därför påkallat polis.

A-traktorer är ett bra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt. Det kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Dessutom kan det vara en utmärkt hobby att umgås kring och som bidrar till mycket glädje.

Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns vilket gör att det kommer in samtal till både polisen och kommunen. Både Bollebygds kommun och Polisen är medvetna om att det samlas motorburna ungdomar på Bollebygdsskolans parkering under kvällar och helger. Att ungdomar träffas i sig är inte ett problem, utan det som stör är hög musik, buller, nedskräpning och ibland skadegörelser och buskörning.

Tips till dig som vårdnadshavare och motorburen ungdom

Här kommer lite information om A-traktorer och tips till dig som vårdnadshavare och motorburen ungdom, men också information om vad kommunen respektive Polisen gör.

Mer om vilka regler som gäller hittar du på www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En samverkan mellan Bollebygds kommun och Polisen.

En A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil.

 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
 • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h.
 • En eller två passagerare får medfölja i en A-traktor.
 • Du har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.
 • Att sitta på ett eventuellt flak är både förbjudet och förenat med livsfara.
 • En A-traktor får ej vara konstruerad för gods eller personbefordran vilket innebär att om det går att komma åt baksätet eller bagageutrymmet är det inte längre en A-traktor utan en bil och hen kan dömas för olovlig körning.

Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

 • Fundera på hur ni uppfattas av omgivningen och försök att inte störa och skräpa ned.
 • Tänk på att ni motorburna ungdomar är en förebild för många yngre ungdomar.
 • Tänk på att det bor människor nära skolområdet som störs av hög musik och höga ljud.
 • Det kan uppfattas hotfullt och otryggt med stora samlingar av ungdomar och högljudda fordon.
 • Skolan är inte en offentlig plats. Om buskörning och nedskräpning fortsätter kan vi komma att förbjuda er att vistas på skolområdet.
 • Varje gång polisen tillkallas tas resurser från andra viktiga polisuppdrag.
 • Om vi slipper kostnader för skadegörelse finns större resurser att lägga på annat, till exempel vår fina ungdomsgård.

Kom gärna med förslag på hur vi kan samarbeta med er ungdomar! På så vis kan vi tillsammans arbeta för att minska kostnader för skadegörelse och förstörelse.

 • Prata med din ungdom, var nyfiken och fråga vad din ungdom gör på kvällar och helger.
 • Egna fordon ska köras på ett lagligt sätt med hänsyn till andra trafikanter och boende i närheten. Prata med ditt barn om att visa hänsyn och att välja rätt tid och plats för när man kan vrida upp volymen på högtalarna.
 • Det förekommer att A-traktorer står skrivna på den ena föräldern men brukas av tonåringen i familjen. En A-traktor får högst köras i 30km/h, och håller fordonet en högre hastighet än den tillåtna så är det den person som står som ägare av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.
 • Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom att prata om det i hemmet. Ju mer påläst och kunnig du som förälder är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en mer ansvarsfull och säker trafikant.
 • Stäm gärna av då och då hur däcken ser ut, om det finns spolarvätska, om bromsarna funkar och om bilen är besiktad och säker.

Bollebygds kommun har satt in en rad åtgärder med syfte att förbättra situationen och miljön på skolområdet:

 • Kameraövervakning på skolområdet.
 • Kommunen har anlitat väktare som gör extra ronderingar på skolområdet.
 • Varje måndag morgon plockar personal från fastighet upp skräp på skolområdet och städar upp efter helgen.

Kommunen anmäler all skadegörelse till Polisen.

Polisens uppgift är att se till att brott inte begås och utreda när brott har begåtts:

 • Rapportera och anmäl brott, eller tipsa antingen via polisen.se eller 114 14.
 • Om det är akut eller pågående brott, ring i stället 112.

Anmälningarna och tips från allmänheten utgör ett underlag för polisen som talar om hur de ska prioritera och är viktiga för att polisen ska få kännedom om förekommande problem.