Mobilmeny.
Laptop uppifrån med händer på tangentbordet.

Vad gör barn på nätet?

Under vecka 44 till och med vecka 47 genomför Bollebygds kommun en folkhälsosatsning på ungas trygghet på nätet i samarbete med Maria Dufva, kriminolog och författare.

Vi vuxna behöver kontinuerligt uppdatera oss om barns liv på nätet, vad gäller risker och hur de kan skydda sig så att de kan leva i balans och i fas med i sin samtid.

I takt med att barn och unga har börjat leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier har deras utsatthet ökat. Barn är nyfikna och vill upptäcka nya saker som verkar kul och det kommer nya mötesplatser på nätet hela tiden.

Genom den här satsningen får barn och ungdomar strategier för att hantera det som sker utanför skolan men som också påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag.

Maria Dufva

Maria Dufva

Om Maria Dufva

Maria Dufva har specialiserat sig på frågor kring barn och ungas liv på nätet. Hon är en flitig föreläsare för barn, föräldrar och skolpersonal med fokus på brottsförebyggande arbete.

Maria Dufva har skrivit flera uppskattade böcker på temat och också spelat in sina föreläsningar på film.

 

Filmer anpassade till elever och vårdnadshavare

Eleverna i grundskolan åk 1-9 kommer att få se Maria Dufvas filmer på lektionstid. Filmerna är anpassade efter ålder och går att pausa för att diskutera innehållet. Efter filmen arbetar skolklassen med anpassat material.

Det finns också en film anpassad till enbart vårdnadshavare och filmer som är anpassade för vårdnadshavare och barn att se tillsammans. Information om hur vårdnadshavare får tillgång till filmerna har skickats ut till berörda.

Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett tryggt och bra liv på nätet.

Satsningen görs av Bollebygds kommun i samarbete med Västra Götalandsregionen.