Mobilmeny.
Coronavirus

Coronaviruset och covid-19

Bollebygds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av virussjukdomen covid-19 (coronaviruset). Vi tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter och kommuner i regionen.

Läget kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad om den senaste informationen gällande covid-19 på ansvariga myndigheters webbsidor.

Det råder en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Vi har alla ett ansvar att förhindra att sprida coronaviruset. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Håll avstånd, tvätta händerna och avstå från att delta i större sociala sammanhang.

I Bollebygds kommun anpassar vi vår verksamhet och fattar beslut om insatser efter behov. I menyn finns riktad information till:

Senast granskad 16 oktober 2020

Håll ut och håll avstånd

Vi ska fortsatt hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning.


 • Bollebygds kommun förlänger besöksförbudet två veckor
  Verksamheterna behöver mer tid för att förbereda en trygg öppning för de boende. Kommunen ber anhöriga och boende om förståelse och tålamod.
  Läs mer

 • Skolstart i coronatider
  Det här är ett annorlunda år och vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Skolorna öppnar precis som vanligt och vi arbetar enligt de riktlinjer som finns.
  Läs mer

 • Att parkera nära stranden är inte livsviktigt!
  Hjälp räddningstjänsten att hjälpa! För att räddningstjänsten ska kunna rädda ditt eller någon annans liv vid en olycka behöver de kunna komma fram.
  Läs mer

 • Fortsatt besöksförbud inne på Bollegården
  Enligt nya riktlinjer från Socialstyrelsen får personer med antikroppar mot covid-19 nu besöka anhöriga på äldreboenden. Men i Bollebygds kommun råder fortfarande besöksförbud.
  Läs mer

För att vi inte ska bli smittade eller smitta varandra måste vi alla ta vårt ansvar:

 • stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk och undvik att träffa andra. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

  Om det har gått mer än sju dagar sedan du blev sjuk och du har varit symptomfri i två dagar förutom lite hosta så kan du gå tillbaka till jobbet/skolan.
 • var uppmärksam om du har symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och/eller illamående.
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, ta dig inte i ansiktet eller i dina ögon och var noga med att hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk som du slänger direkt.
 • besök vård- och omsorgsboenden eller äldre anhöriga med försiktighet, och följ besöksrutinen
 • undvik onödiga resor. Tänk över om resan verkligen är nödvändig. Minskat resande innebär minskad smittspridning.
 • håll avstånd till andra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum och i kollektivtrafiken. Detta gäller även idrottsplatser, badplatser och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • följ bekräftad information från myndigheter.
 • undvik att resa i rusningstid

Källa: Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd från 1 april 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner:

Kommunen tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Anmälningarna blir en del av urvalet för vilka verksamheter vi väljer att kontrollera trängseln på. Anmälan sker till samhallsbygg@bollebygd.se eller till miljöenheten på telefon 033-430 55 94 vardagar 10.00-12.00.

Du kan lämna en anonym anmälan. Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Trängsel på andra platser än restauranger

Kommunen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på allmänna platser som parker, torg, badplatser, butiker, i kollektivtrafik med mera. Då gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om du ser trängsel på dessa platser bör du vända dig direkt till den som driver verksamheten och hänvisa till denna föreskrift. Föreskriften pekar på allas ansvar, såväl olika verksamheters som varje individs ansvar, att hålla tillräckliga avstånd.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i hela samhället. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Bollebygds kommun.

Vi räknar med att även vi kommer att få smittade inom våra verksamheter. Vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Med tanke på vår storlek är frågan extra viktig i vår kommun. Läs mer om vi hanterar integritet och sekretess.öppnas i nytt fönster

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Vi ber dig även att undvika att dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk

Teckenspråk

Information med bildstöd och annan tillgänglig information

English and other languages:

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen den 27 mars.

Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Vad räknas som en allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Mer detaljerad information om beslutet finns här: Krisinformation - Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du arrangör?

För arrangörer av evenemang finns information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korserts stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Telefonnummer: 0771-90 08 00
Öppettider: måndag till fredag klockan 12.00-16.00
Alla samtal är anonyma.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Fler resurser där kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon:

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och interna beredskapsplaner.

Bollebygds kommuns ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar
 • sprida samhällsviktig information till dig som medborgare

Kommunen är i stabsläge för att underlätta samverkan

Stabsläge innebär att kommunledningen är i beredskapsläge för att följa utvecklingen, snabbt kunna utvärdera information och fatta beslut.

Inom alla kommunens förvaltningar pågår planering för hur verksamhet ska kunna bedrivas om läget förvärras eller om det uppstår brist på exempelvis personal eller sjukvårdsutrustning. Två av våra förvaltningar, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, har också gått upp i stabsläge.

Tät samverkan med Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner i länet

Bollebygds kommun samverkar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och följer deras inriktning och rekommendationer. I nuläget sker samverkanskonferenser en gång per veckan.