Mobilmeny.
Coronavirus

Coronaviruset och covid-19

Bollebygds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av virussjukdomen covid-19 (coronaviruset). Vi tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter och kommuner i regionen.

Håll dig uppdaterad om den senaste informationen gällande covid-19 på ansvariga myndigheters webbsidor och följ råd och rekommendationer. I Bollebygds kommun anpassar vi våra verksamheter och fattar beslut om insatser efter behov.

I menyn finns riktad information till:

Senast uppdaterad 21 december 2020

18 december: Ytterligare skärpta nationella restriktioner

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Gäller till och med 24 januari 2021

 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc. begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans. Gymnasiesärskolan är undantagen.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, museer och andra verksamheter.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.

Gäller från 24 december

 • Max 4 personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20.00.

Gäller från 7 januari

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel.

Mer information om de nationella restriktionerna via länkarna nedan:


14 december: Nya skärpta nationella råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats.

English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Från och med 14 december är du skyldig att:

 • Stanna hemma vid symptom
 • Begränsa nya nära kontakter. Umgås bara med personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd och umgås helst utomhus.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Följ boendets besöksrutiner.

Läs mer på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på www.folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 • Information till anhöriga och boende inom socialförvaltningen
  Nya riktlinjer för att minska smittspridning: Då smittspridningen är fortsatt omfattande har hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer.
  Läs mer

 • Nya skärpta nationella råd
  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.
  Läs mer

 • Skolluncher för gymnasieelever i Bollebygds kommun
  Från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari ska samtliga gymnasieskolor i Sverige gå över till fjärr- och distansundervisning. Skollunch erbjuds av respektive gymnasieskola men hur det går till kan se olika ut.
  Läs mer

 • Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19
  Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har förändrat rekommendationerna så att personal inom skola, fritidshem och förskola ska kunna fokusera på kärnuppdraget, att bedriva undervisning.
  Läs mer

Viktiga saker som alla kan göra:

 • Håll i, håll ut, håll avstånd och håll kontakten.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus. Arrangera eller delta inte i fester och andra tillställningar.
 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Kommunen tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Anmälningarna blir en del av urvalet för vilka verksamheter vi väljer att kontrollera trängseln på. Anmälan sker till samhallsbygg@bollebygd.se eller till miljöenheten på telefon 033-430 55 94 vardagar 10.00-12.00.

Du kan lämna en anonym anmälan. Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Trängsel på andra platser än restauranger

Kommunen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på allmänna platser som parker, torg, butiker, i kollektivtrafik med mera. Då gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om du ser trängsel på dessa platser bör du vända dig direkt till den som driver verksamheten och hänvisa till denna föreskrift. Föreskriften pekar på allas ansvar, såväl olika verksamheters som varje individs ansvar, att hålla tillräckliga avstånd.

 

Bollebygds kommun bedriver vård- och omsorgsverksamhet och vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Vi lämnar inte ut information om vem som eventuellt blir smittad. Med tanke på vår storlek är frågan extra viktig i vår kommun. Läs mer om vi hanterar integritet och sekretess.öppnas i nytt fönster

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Vi ber dig även att undvika att dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk

Teckenspråk

Information med bildstöd och annan tillgänglig information

English and other languages:

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantaget är begravningar där 20 deltagare gäller.

Förbudet trädde i kraft den 24 november 2020 och omprövas kontinuerligt i nära dialog med Folkhälsomyndigheten.

På restaurang

Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december till och med den 24 januari 2021.

Är du arrangör?

För arrangörer av evenemang finns information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korserts stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Telefonnummer: 0771-90 08 00
Öppettider: måndag till fredag klockan 12.00-16.00
Alla samtal är anonyma.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Fler resurser där kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon:

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och interna beredskapsplaner.

Bollebygds kommuns ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar
 • sprida samhällsviktig information till dig som medborgare

Kommunen är i stabsläge för att underlätta samverkan

Stabsläge innebär att kommunledningen är i beredskapsläge för att följa utvecklingen, snabbt kunna utvärdera information och fatta beslut.

Inom alla kommunens förvaltningar pågår planering för hur verksamhet ska kunna bedrivas om läget förvärras eller om det uppstår brist på exempelvis personal eller sjukvårdsutrustning.

Tät samverkan med Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner i länet

Bollebygds kommun samverkar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och följer deras inriktning och rekommendationer. I nuläget sker samverkanskonferenser en gång per veckan.