Mobilmeny.

Frågor och svar för dig med barn i skola och förskola

Kommunen följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Skolor och förskolor håller för närvarande öppet som vanligt. Barn med förkylningssymptom, även mildare, ska vara hemma för att minska risken för smittspridning. Kommunen följer utvecklingen noga.

Då många barn, elever och personal som är sjuka behöver vi vara extra noga med att tider och information om frånvaro är korrekt. Stort tack för att du:

 • Kontrollerar ditt barns tider
 • Meddelar frånvaro så snart som möjligt
 • Kontrollerar att dina kontaktuppgifter i Schoolsoft är korrekta

Senast granskad 27 augusti


 • Närbild på en trave böcker mot grå bakgrund.
  Skolstart i coronatider
  Det här är ett annorlunda år och vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Skolorna öppnar precis som vanligt och vi arbetar enligt de riktlinjer som finns.
  Läs mer


 • Vad händer vid en stängning av skola och/eller förskola
  Att stänga en skola och/eller en förskola är inte aktuellt idag och vi hoppas att det aldrig blir av.
  Läs mer

 • Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.
  Förlängt beslut rörande vistelse på förskola för vissa barn
  Barn som vanligtvis har plats på förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande har tillfälligtvis inte rätt till plats i förskola i Bollebygds kommun. Beslutet är förlängt och gäller nu till och med 2020-07-03.
  Läs mer


 • Så blir avslutningarna i förskolan och grundskolan
  Klassvisa eller gruppvisa ceremonier. Inga vårdnadshavare på plats. Eventuella utflykter sker i närområdet. Årets sommaravslutningar inom förskolan och grundskolans blir minst sagt annorlunda i år.
  Läs mer

Frågor och svar

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det i nuläget inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga skolan ur smittskyddssynpunkt.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Vi vädjar även vårdnadshavare med ett sjukt barn hemma att hålla friska syskon hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen. Friska skolbarn ska däremot gå till skolan, då skolplikt gäller.

Skolrestaurangerna har vidtagit åtgärder för att minska trängsel och köbildning i samband med att eleverna ska ta mat.

Bussresor under skoltid undviks.

Eleverna ska inte byta om innan idrottslektionen.

Det är viktigt att barn stannar hemma från förskola och skola om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med förkylningssymtom som till exempel hosta och feber, även mildare, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. I vissa lägen måste vi även be vårdnadshavare att hämta sina barn om de visar sjukdomssymtom.

Vi vädjar även vårdnadshavare med ett sjukt barn hemma att hålla friska syskon hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen. Friska skolbarn ska gå till skolan som vanligt, då skolplikt gäller.

Enligt 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska man stanna hemma tills man är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

Då covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om ditt barn smittats av sjukdomen.

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten ska barnet stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Allmän skolplikt gäller och elever kan därför inte hållas hemma på grund av oro för smitta.

Regeringen har tagit beslut om en förordning som till exempel ger oss möjligheten att bedriva undervisning på andra tider och i andra former än normalt, om någon skola skulle behöva stängas ned. Vi följer råden från smittskyddsläkaren på Västra Götalandsregionen och från Folkhälsomyndigheten. Beslut om stängning kan endast huvudmannen (kommunen) göra, aldrig en enskild rektor.

Vi ska vara restriktiva med resor och möten som inte är nödvändiga. Till exempel har alla bussresor inom skoldagen exempelvis till bad och andra utflykter stoppats.

Det kan hända att ytterligare åtgärder behöver göras vilket rektor kommer att meddela i så fall.

Skolverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du samlad information om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Skolverket har fattat beslutom att ställa in alla nationella prov länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterunder perioden från och med 30 mars och resten av våren. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.