Coronaviruset - information till dig som är anhörig

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Socialförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos våra brukare har alltid högsta prioritet.

Senast granskad 1 juli 13.31

Besöksförbudet förlängs till sista augusti

Under måndagen 15 juni meddelande socialminister Lena Hallengren (S) att det nationella besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti. Undantag från förbudet ges i särskilda omständigheter, som till exempel vid livets slutskede. Då får man som närmast anhörig besöka sina nära under ordnade former.

I Bollebygd omfattar besöksförbudet även verksamheter inom funktionsnedsättning.

Kommunen erbjuder möjligheten att träffa sina nära utomhus med hjälp av ett plexiglas, en samtalskärm, där man sitter på varsin sida under besöket.

Mer information om samtalsskärmarna.

Frågor och svar

 • 2020-06-23

  Besöksförbudet på Bollegården förlängs till sista augusti 2020
  Under måndagen 15 juni meddelande socialminister Lena Hallengren att det nationella besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti. Detta gäller även i Bollebygd, där förbudet även omfattar kommunens verksamheter inom funktionsnedsättning.
  Läs mer
 • 2020-05-22

  Egentest för medarbetare som utför kommunal vård och omsorg samt socialtjänst i privat regi i Bollebygds kommun
  Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19. Privata utförare får testet av kommunen för att dela ut bland sina anställda.
  Läs mer
 • 2020-05-20

  Nu tar Bollegården emot besök igen - utomhus och bakom plexiglas
  Nu öppnar Bollegården möjligheten för de boende på äldreboendet och dememensboendet att få träffa sina anhöriga utomhus bakom en skärm av plexiglas. Två skärmar är uppsatta på olika delar av Sinnenas trädgård, och besökstiden bokar man via personalen.
  Läs mer
 • 2020-05-13

  Nya rutiner med skyddsvisir på personal inom vård och omsorg
  Rutinerna införs enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade åtgärder för att förhindra smitta av covid-19 inom äldreomsorgen. Nästan en fjärdedel av den vård- och omsorgspersonal som testats i Västra Götaland har konstaterats smittad.
  Läs mer

Nej, viruset sprids inte via maten och personal stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Det rör sig exempelvis om luftvägssymtom, nysningar, hosta och feber.

Skyddsvisir används av all personal inom hemtjänst. korttidsboende och i vårdnära kontakter på Bollegården. Detta gäller även sjuksköterskor, arbetsterauepter och fysioterapeuter.
Läs mer om riktlinjerna kring skyddsvisir.

Bollegården är stängt för besök. Boende på Bollegården rekommenderas att stanna inomhus för att inte utsätta sig själv eller andra för smittrisk. Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har känd smitta eller vid misstanke om smitta.

Munskydd är en del av en skyddsutrustning och används tillsammans med icke heltäckande visir eller skyddsglasögon.

Personal som befinner sig utom host- och nysavstånd behöver inte använda skyddsutrustning. Det går till exempel att laga mat eller städa utan skyddsutrustning. Det är då viktigt at brukaren är utom host- och nysavstånd.

Att garantera är omöjligt, men anhöriga och vårdtagare kan känna sig trygga med att vi gör allt som står i vår makt för att minimera smittspridning. Vi utgår från Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och smittskyddsläkarens rekommendationer och medarbetare som känner minsta lilla symptom stannar hemma. Personal som arbetar är friska. Medarbetare som varit sjuka stannar hemma i minst 48 timmar sedan sista symptom.

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Från och med 12 maj finns det även riktlinjer om att använda skyddsvisir i all vårdnära verksamhet.

Vi har stängt Bollegården för besök för att skydda våra äldre och andra sårbara personer. Tack för visad hänsyn.

Det finns möjlighet att prata med sina anhöriga på Bollegården via videolänköppnas i nytt fönster.

Kommunen erbjuder nu även möjligheten att träffa sina nära utomhus med hjälp av ett plexiglas, en samtalskärm, där man sitter på varsin sida under besöket.

Mer information om samtalsskärmarna.

Nej, du måste inte stanna inne, det är bra att gå promenader. Det du ska undvika är folksamlingar, gå i affärer och att umgås med andra människor än de du eventuellt bor med. Håll kontakten med släkt och vänner via telefon och videochatt!

Om du är sjuk ska du däremot precis som alla andra hålla dig hemma.

Behöver du hjälp med att handla eller utföra andra ärenden?

Kontakta Eva Lidslot
Telefontid: vardagar 9-15.
Telefon: 0734-64 70 13
Epost: eva.lidslot@bollebygd.se

Eftersom sekretess gäller lämnar inte Bollebygds kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade av Smittskydd.

Det är Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning och då är Bollebygds kommun behjälplig i detta eftersom vi för loggböcker över all personal och alla patienter som är exponerade för smitta.

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

Läget är under kontroll, både vad gäller personal och möjlighet att arbeta enligt gällande rutiner. Samtidigt pågår förberedelser för ett eventuellt scenario där fler är smittade, både personal och vårdtagare. Vi ser bland annat över möjligheter för hur vi kan säkerställa tillräcklig tillgång på personal.

Kan du ställa upp som vikarie? Vi behöver förstärkning.
Läs mer i annonsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.