Mobilmeny.
En hand som håller i broschyren med rubriken om krisen eller kriget kommer

Om kriget eller krisen kommer

I maj 2018 fick alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och delades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid. Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

  • elförsörjningen påverkas
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
  • mobilnät och internet fungerar inte.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Information om hur du kan förbereda dig

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.

Mer fakta om krisberedskap finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb.se) Länk till annan webbplats..

Hur du kan förbereda dig för en kris

Ju mer du är förberedd, desto bättre kan vi som samhälle klara en kris. På msb.se finns information om hur du kan förbereda dig för en kris Länk till annan webbplats..