Mobilmeny.
Politiker och vinnare står uppställda på kommunhusets trappa efter utdelningen.

Från vänster: Emma Isfeldt (S) kommunfullmäktiges ordförande, Lisette Vermeulen (SD) kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande, Michael Plogell (FR) kommunstyrelsens ordförande, Sverre Fredriksson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Bollebygdsambassadör Reidar Knutsson och Hestrafors IF:s representant Anders Simonsson.

Bollebygdsambassadör

Bollebygds kommun har varje år sedan 2003 utsett en Bollebygds-ambassadör. Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun.

För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bott i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på kandidater. Det är de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunfullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) som utser årets Bollebygdsambassadör:

Bollebygdsambassadör 2023 - Reidar Knutsson

Reidar är en eldsjäl i allt vad han gör!
Reidar har i över 40 år gjort massor av ideellt arbete i Bollebygds scoutkår till alla barn, ungdomar och vuxnas glädje. Förutom att Reidar varit den drivande kraften i scoutkåren har han även varit ett personligt föredöme för både barnen och deras föräldrar. Reidar är också oerhört vänlig, omtänksam, hjälpsam och väldigt påhittig. Han kan dra igång de mest oväntade som roliga projekt till glädje för sin omgivning.
Han är även aktiv i Älvsborgs Södra Scoutdistrikt och arbetet med lägergården Apelhult. Reidar sitter också med i Arkivföreningens styrelse, i valberedningen för Bollebygds Hembygdsförening samt ordförande i Bollebygds Majblommeförening.
Reidar är som klippt och skuren för uppdraget som Bollebygdsambassadör.

Bollebygdsambassadör 2022 - Niklas Löf och Jane Löf

När vi beredde de 26 inkomna förslagen så enades vi kring fyra nyckelord som 2022 års Bollebygdsambassadör skulle representera. Dessa är Uthållig, Eldsjäl, Gör skillnad, Vardagshjälte. Med så starka nyckelord kunde vi konstatera att det krävdes två engagerade Bollebygdsambassadörer 2022. Dessa två har visat sig uthålliga, eldsjälar för barn, ungdomar och folkhälsan i Bollebygds kommun. Deras engagemang och glädje gör dem till goda förebilder som drivs av viljan att göra gott och lägger ner massor av timmar för andras skull – de gör skillnad. Årets Bollebygdsambassadörer har omfamnat och bjudit in även de som inte är idrottsintresserade till att känna gemenskap och glädje. De är i våra ögon vardagshjältar som är värda en stor eloge och uppmärksamhet.

Bollebygdsambassadör 2021 - Andreas Hartvigsson

2021 års Bollebygdsambassadör är en ung företagare som efter en framgångsrik start fann Bollebygd som en attraktiv plats att bo och bygga upp en fin verksamhet i för sig själv och sin familj, och till glädje för Bollebygdsborna. Under två års tid har vår nya ambassadör valt att lägga mycket engagemang och sponsring på att öka kunskapen hos åttondeklassare och lärare på Bollebygdskolan om psykisk ohälsa eller psykisk livräddning och detta har skett tillsammans med organisationen SPIV. Allt för att göra så mycket som möjligt för att hindra ett liv att gå förlorat.

Bollebygdsambassadör 2020 - Anna Lindeblom

2020 års Bollebygdsambassadör har genom sitt ledarskap, engagemang och goda humör bidragit till att Hultafors bygdegårdsförening har en bra utveckling. Under många år har Anna Lindeblom varit föreningens ordförande. Och inte minst under de senaste åren har stationshuset i Hultafors renoverats och i detta arbete har Anna Lindeblom haft en viktig roll. Anna Lindeblom är en god förebild som föreningsaktiv och volontär.

Bollebygdsambassadör 2019 - Bengt-Olof Hammar

Genom att kombinera sin roll som framgångsrik företagare med ett starkt personligt engagemang, inte bara för den ideella föreningsverksamheten i Olsfors utan också som hängiven företrädare för kommunens östra delar, är Bengt-Olof Hammar en god representant för det entreprenörskap som lagt grunden för kommunens positiva utveckling.

Bollebygdsambassadör 2018 - Stefan Hederdal

Genom sitt starka engagemang för kommunen är Stefan Hederdal en värdig representant för den entreprenörsanda som alltid varit utmärkande för bygden. Genom sina insatser har han bidragit till den positiva utveckling av Töllsjö som uppmärksammats långt utanför kommunens gränser.

Bollebygdsambassadör 2017 - Olle Örngård

Olle har arbetat som skolbibliotekarie i 15 år i Bollebygds kommun. Han är ursprungligen från Smedjebacken men studerade till bibliotikarie i Borås. Innan dess studerade han tio år i Uppsala, bland annat arkeologi. Motivering löd:

Olle Örngård är, inte minst genom sin varma personlighet, en god representant för det engagerade och mycket uppskattade arbete som kommunens anställda utför dagligen. Olle Örngård bidrar, för egen del och tillsammans med alla sina kollegor i kommunen, till att sprida en så positiv bild av kommunen att Bollebygd idag är en av landets mesta attraktiva kommuner.

Bollebygdsambassadör 2016 - Christer Falk

Filmaren och fotografen Christer Falk har sedan många år dokumenterat kommunens historia genom film och foto. Han driver även webbsidan bollebygdsnyheter.se, där han rapporterar om olika händelser och människor runt om i kommunen. Motveringen löd:

Christer Falk utnämns till Bollebygdsambassadör 2016 för att han med stort engagemang och genuint intresse, i ord och bild, har dokumenterat personer och händelser under lång tid i Bollebygds kommun och därmed bidragit till att sprida en positiv bild av Bollebygds sentida historia och utveckling.

Bollebygdsambassadör 2015 - Bollekollen

Gruppen bakom namnet Bollekollen består av sju personer som arbetar för att göra området kring den gamla anrika skidbacken vid riksväg 40 till det självklara valet när det gäller äventyr och upplevelser, såväl sommar som vinter. Motiveringen löd:

Bollekollen utnämns till Bollebygdsambassadör 2015 för att de med stor entusiasm och framtidstro antagit utmaningen att skapa en fantastisk anläggning för såväl sommar- som vinteraktiviteter och därigenom visat att de är goda förvaltare av det starka entreprenörskap som i generationer präglat Bollebygds kommun.

Bollebygdsambassadör 2014 - Curt Bengtsson

Curt Bengtsson utnämns till Bollebygdsambassadör 2014 för att han genom stort engagemang bidrar till att bevara och förmedla Bollebygds långa tradition av hantverkskunnande när det gäller tillverkning av olika träprodukter".

Bollebygdsambassadör 2013 - Håkan Alfredsson

I samband med julmarknaden på Gästgivartorget i Bollebygd fick Lions luciageneral och blomsterhandlaren Håkan Alfredsson ta emot det hedrande uppdraget att vara Bollebygdsambassadör under 2013. Motiveringen löd:

Under många år såväl i sin yrkesutövning som genom sitt stora engagemang i föreningslivet inom och utanför kommunen, bidragit till att sprida en positiv bild av Bollebygds kommun".

Bollebygdsambassadör 2012 - Bollebygds kyrkokör

Bollebygds kyrkokör har, under professionell ledning av Torbjörn Widfeldt, utvecklats till en hyllad representant för kulturen i Bollebygd. Genom sina bejublade framträdanden väcker kören stor uppmärksamhet och bidrar därmed till att sprida en positiv bild av Bollebygds kommun.”

Bollebygdsambassadör 2011 - Svante Johansson

Han förenar de stora idrottsliga framgångarna inom ridsporten med ett ödmjukt och positivt sätt. Svante Johansson framhåller ofta att han är från Bollebygds kommun så han är redan en bra reklampelare för kommunen.

Bollebygdsambassadör 2010 - Sassi Wemmer

Sassi Wemmer från Hultafors fick förtroendeuppdraget att vara ambassadör för Bollebygds kommun under 2010. Motiveringen löd:

Ett uppdrag han fick för att han på ett inspirerat och engagerat sätt bidrar till att utveckla ekoturismen och den småskaliga företagsamheten i Bollebygd.”

Bollebygdsambassadörer 2009 - Anita och Nils-Bertil Andersson

Paret Andersson blev årets val av ambassadörer. Både Anita och Nils-Bertil Andersson har under många år gjort sig kända för ett ihärdigt arbete för hembygden, på många olika sätt.

Bollebygdsambassadör 2008 - Thord Gustavsson

Thord Gustavsson är en framgångsrik företagare i kommunen. Genom hans ideella insatser i föreningslivet och i sitt engagemang att skapa mötesplatser för nya entreprenörer bidrar han till en positiv utveckling av Bollebygds kommun.

Bollebygdsambassadör 2007 - Gunilla Giraldo

Gunilla Giraldo har vuxit upp i Bollebygd. Hon är sedan 2001 direktör, eller som man säger i USA, president för SACC-USA. Organisationen är en svensk-amerikansk handelskammare som finns i ett 20-tal regioner över hela USA.

Bollebygdsambassadör 2006 - Dan Waern

Vid OS 1960 i Rom placerade sig Dan Waern på fjärde plats i finalen på 1 500 meter. Vid Europamästerskapen i Stockholm 1958 blev han silvermedaljör på samma sträcka. Dan Waern är numera bosatt i Bollebygds kommun.

Bollebygdsambassadör 2005 - Mia Karlsson

Mia Karlsson har vuxit upp i Gantarås i Töllsjö. Hon har studerat vid Operahögskolan i Stockholm och blev hösten 2004 utsedd till 2005 års Jenny Lind-stipendiat.

Bollebygdsambassadör 2004 - Christer Berens

Christer Berens, "den mest kände Bollebygdsbon i Norge", är verksam inom vin- och restaurangbranschen bland annat som importör av eget vin. 

Bollebygdsambassadör 2003 - Niklas Andersson

Niklas Andersson är född och uppvuxen i Bollebygd. Niklas har som musikalartist haft stora roller i uppsättningar både i Sverige och utomlands. Sitt år som Bollebygdsambassadör avslutade han med en mycket uppskattad konsert i Bollebygds kyrka.