Mobilmeny.
Bild på ett par händer där handflatorna är målade i olika färger

Kulturstipendium

Bollebygds kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet.

Stipendiet kan också delas ut som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den som visat talang för fortsatt konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, film, teater, dans, sång, konst, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet kan endast delas ut till person som är bosatt eller född i kommunen.

Du kan ansöka själv eller nominera någon som du tycker uppfyller kriterierna för att få stipendiet. Ansökan hittar du i fliken nedan. Nomineringen är öppen till och med den 19 maj och beslut om Kulturstipendiat tas på Utbildningsnämndens möte i juni.

Stipendiet har under åren delats ut till följande personer:

2022 - Christer Falk och Christer Johansson

Christer och Christer (Falk och Johansson) tilldelas årets kulturstipendie för det arbete de lägger ner och de kunskaper om Bollebygds kommun och våra adresser som de delar med sig av i programmet "Varför heter vägarna såhär?”

2020 - Jan Blomgren och Arthur Eriksson

De tilldelas stipendiet för sitt stora engagemang och många musikevenemang i Bollebygds kommun. Jan och Arthur har, tillsammans och var för sig, under många år arbetat med och spridit musik- och kulturarrangemang för Bollebygds kommuns äldre.

2019 - Torbjörn Widfeldt

Organisten Torbjörn Widfeldt får stipendiet för sitt engagemang och sina fina musikaliska arrangemang som ofta fyller Bollebygds kyrka. Torbjörns engagemang för Bollebygds kyrkokör gjorde kören till Bollebygdsambassadörer 2012 och musiken klingade en bra bit utanför Bollebygds gränser. Alla arrangemang som arrangeras i kyrkan och där Torbjörn är inblandad blir högkvalitativa konserter som på många sätt berikat och berikar Bollebygd.

2018 - Jörgen Målberg Svensson

Jörgen Målberg Svensson är Full Rulle Moppers grundare och frontfigur. Moppeklubben arrangerar onsdagsträffar som vuxit och blivit mycket populära och ett uppmärksammat inslag på torget. Mopedklubben har bara funnits en kort tid, men ändå hunnit vara med på ett flertal arrangemang runt om i närområdet. Klubben har också tagit initiativ till att återuppliva den gamla korvkiosken Särnmarks.

2013 - Dansaren Tove Alström Johansson

Tove Alström Johansson började som åttaåring dansa inom barndansen i Bollebygds IF och redan när hon var 15 år blev hon huvuddansledare i föreningen. Hon fick utmärkelsen bland annat för sin tidiga start i föreningen med följande motivering: ”Tove får stipendiet för sin tidiga och aktiva start på karriären i Bollebygds kommuns föreningsliv och som uppmuntran i sina fortsatta studier och karriär som professionell dansare.”

2012 - Christer Falk

Christer Falk fick stipendiet efter att under många år på ideell bas dokumenterat Bollebygds förenings- och företagarliv samt skildrat medborgare med fyndiga texter ochartiklar samt i film och fotoformat.

2011 - Britta Andersson

Britta är skådespelare med lång erfarenhet av teater ,TV och film. Britta har också en förmåga att berätta, vilket har varit till glädje för många av Bollebygds barn och ungdomar samt även med berättarföreställningar utanför kommunen. Britta har arbetat med Älvsborgsteatern, agerat i TV-serier och kortfilmer och hennes senaste projekt var medverkan i filmen ”miss Kicki” med Pernilla August som regissör.

2010 - Bollebygds Hembygds- och fornminnesförening

Föreningen får stipendiet som stimulans till ett fortsatt engagerat arbete med att bevara traditioner. Föreningens arbete med att förmedla denna kunskap vidare till yngre generationer var också ett tongivande skäl till det tilldelade stipendiet.

2009 - Musikgruppen 1006

Musikgruppen 1066 deltog bland annat i radioprogrammet Cocktail och invigningen av utomhusscenen i biblioteksparken. De spelade dessutom in sin debut CD.

2008 - Bollebygds kulturförening

Bollebygds kulturförening tilldelades stipendiet för det utomordentliga sätt på vilket föreningen bedrivit en bred och engagerande verksamhet.

Syfte
Bollebygds kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom kommunen. Stipendierna är riktade till skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång litteratur, teater, dans, foto, film, video, konsthantverk samt verksamhet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. Stipendierna fördelas med hänsyn till konstnärlig kvalitet och utvecklingspotential.

Behörighet
För att kunna få ta del av stipendiet måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bott i kommunen. Stipendier kan också utdelas till grupper och organisationer verksamma i Bollebygd.

Stipendium
Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor.

Ansökan om stipendium
Inbjudan att söka stipendium annonseras årligen. Sista ansökningsdag är den 15 maj.
Stipendium kan även tilldelas person som ej lämnat ansökan i de fall nämnden finner skäl till det.

Förslag på stipendiater
Utbildningsförvaltningen föreslår stipendiater för Utbildningsnämnden som fattar beslut i frågan. Utdelning av stipendium sker vid sammanträde i Kommunfullmäktige.

Beslut
Kulturstipendierna utdelas av Utbildningsnämnden. Nämnden äger rätt att utdela hela stipendiebeloppet till enbart en stipendiat eller fördela beloppet på flera stipendiater. Nämnden kan även välja att utdela enbart en typ av stipendium, men till flera sökanden, om det bedöms lämpligt utifrån de sökandes meriter.