Mobilmeny.

Regler, planer, strategier, riktlinjer och policys

Nedan listas ett urval av kommunens strategier, regler, planer, riktlinjer och policys.

Regler och riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmelser för användande av Bollebygds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA.pdf , 26.5 kB. 26.5 kB 2016-01-05 13.39
Avfallsföreskrifter.pdf , 554.4 kB. 554.4 kB 2022-02-24 13.06
Avfallsplan.pdf , 3.5 MB. 3.5 MB 2022-02-24 13.05
Bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun.pdf , 138.1 kB. 138.1 kB 2020-12-22 08.15
Biblioteksplan 2022-2025 för Bollebygds kommun.pdf , 267.5 kB. 267.5 kB 2022-10-05 13.46
Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare.pdf , 169.7 kB. 169.7 kB 2021-02-23 16.14
Kultur- och fritidsplan 2023-2026.pdf , 303 kB. 303 kB 2023-02-16 10.37
Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun.pdf , 3.8 MB. 3.8 MB 2022-10-03 11.56
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.pdf , 335 kB. 335 kB 2024-02-14 13.27
Lokalresursplan Bollebygds kommun 2022-2031 .pdf , 969.7 kB. 969.7 kB 2022-12-27 09.15
Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun(168609).pdf , 179.8 kB. 179.8 kB 2023-05-11 10.41
Riktlinjer för markförsörjning i Bollebygds kommun.pdf , 274.9 kB. 274.9 kB 2022-12-27 12.40
Program för publik laddinfrastruktur i Bollebygds kommun.pdf , 359.8 kB. 359.8 kB 2022-12-27 10.58
Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun.pdf , 192.4 kB. 192.4 kB 2021-12-23 10.13
Riktlinjer godkännande och rätt till bidrag för enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf , 221.3 kB. 221.3 kB 2019-09-17 10.23
Riktlinjer mot mutor och jäv.pdf , 267.6 kB. 267.6 kB 2018-04-16 08.39
Riktlinjer för exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen(SBN2021213-4).pdf , 195.1 kB. 195.1 kB 2022-03-10 11.09
Riktlinjer för hållbarhetsråd.pdf , 142.3 kB. 142.3 kB 2024-03-01 11.18
Riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun.pdf , 130.9 kB. 130.9 kB 2022-06-01 15.21
Riktlinjer vid inköp och upphandling.pdf , 333.5 kB. 333.5 kB 2024-02-12 08.02
Riktlinjer vid direktupphandling.pdf , 246.4 kB. 246.4 kB 2024-02-22 06.40
Riktlinjer för uppvaktning, avtackning och gåvor i Bollebygds kommun.pdf , 219.2 kB. 219.2 kB 2022-06-10 08.47
Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Bollebygds kommun.pdf , 283.9 kB. 283.9 kB 2022-06-28 16.48
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i Bollebygds kommun.pdf , 267.9 kB. 267.9 kB 2022-07-18 12.35
Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och elevresor gymnasieskola.pdf , 256.6 kB. 256.6 kB 2023-05-25 11.08
Riktlinjer för sponsring för Bollebygds kommun.pdf , 179 kB. 179 kB 2024-02-12 08.07
Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf , 158.3 kB. 158.3 kB 2024-04-25 08.54

Strategier och policys