Mobilmeny.
Jordglob i form av ett hjärta omgivet av händer, illustration

Få hjälp av en tolk

För dig som inte kan tala svenska.

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Tolkförmedling Västs hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Under 2020 utförde Tolkförmedling Väst cirka 316 000 uppdrag och de mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.