Mobilmeny.
Utsikt över Viaredssjön

Vision och mål

Visionen ”Bollebygd 2025” fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2016. Den är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring.

Bollebygd - kommunen där vi bor bra och lever länge

Bollebygd med drygt 9 500 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta, självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Enkel vardag och bra utbud av samhällsservice

Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.