Mobilmeny.
Människor som staplar sina händer på hög.

Anställd hos oss

På den här sidan kan du läsa om vad du får och kan vänta dig som anställd hos oss i Bollebygds kommun. Varmt välkommen!

I Bollebygds kommun får du cirka 650 kollegor inom 130 olika yrkesroller som arbetar för en god tillvaro åt nästan 10 000 invånare. Vi erbjuder en arbetsplats där vi är måna om arbetsmiljön och varandra. Ledarskapet bygger på tillit där medarbetarens engagemang och kunskap tas tillvara.

Förmåner, friskvård och hälsa

Friskvård är en del i arbetet med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag om 1 500 kr per kalenderår till våra anställda.

Kulpeng

Vi erbjuder en ”Kulpeng” vars syfte är att stärka gemenskapen och främja trivseln i kommunens alla arbetsgrupper. Kulpengen kan användas till konserter, musikaler, restaurangbesök, opera, föreläsningar, fem-kamp på Liseberg, med mera.

Fler förmåner som anställd

Vidare erbjuder vi dig också cykelförmån, löneväxling till pension, möjlighet till miljöbil som personalbil, vaccination mot säsongsinfluensa, västtrafikkort genom löneavdrag och växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Företagshälsovård

Bollebygds kommun samarbetar med Avonova för företagshälsovård. Företagshälsovården finns för att ge dig som anställd stöd och hjälp vid arbetsrelaterade besvär och för arbetsgivaren i arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö.

Hållbar organisation och balans i livet

Vi arbetar tillsammans för att Bollebygds kommun ska vara en hållbar organisation där alla hållbarhetsperspektiv beaktas. Därför erbjuder vi bland annat ett flexiblare arbetssätt.

Distansarbete

Distansarbete är en möjlighet för de medarbetare som har ett sådant arbete som lämpar sig för distansarbete. Erbjudandet om distansarbete bidrar till att stärka kompetensförsörjningen och till en effektiv och hållbar verksamhet. Det ger medarbetarna möjlighet att förlägga arbetstiden utifrån ett mer individuellt schema med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Flextid

I linje med ett flexiblare arbetssätt erbjuds även medarbetare, som har ett sådant arbete som lämpar sig, möjlighet till flextid genom vårt årsarbetstidsavtal. Det ger individen möjlighet till att själv utifrån verksamhetens behov och sina egna önskemål reglera sin arbetstid inom vissa ramar.

Medarbetaruppföljningen Den röda tråden

Den röda tråd som präglar allt arbete inom Bollebygds kommun bygger på att vi som arbetar här tillsammans tar ansvar och visar respekt för varandra. Genom vårt engagemang bidrar vi till att kommunens arbete utvecklas. Röda tråden är en process som ger förutsättning för en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare, vilket främjar både resultat och välmående.

Geografisk placering

Bollebygd ligger naturskönt mitt emellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Det är en expansiv kommun med en stark framåtanda och stora utvecklingsmöjligheter. Antalet invånare ökar stadigt, i takt med att nya bostadsområden byggs. Läs mer om Bollebygds kommun (fakta, befolkning och historia).

Introduktion för nya medarbetare

Här i Bollebygds kommun kan du känna dig välkommen. Här verkar vi tillsammans med dig för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar till inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Att arbeta i den lilla kommunen medför en tät kommunikation mellan förvaltningarna och vi har korta beslutsvägar. Din möjlighet till påverkan värderas och vi hoppas att du också tar chansen att tillsammans med oss göra skillnad.

Vi tycker det är viktigt med introduktionen för våra nya medarbetare. Därför kommer du när du börjar hos oss få en mer fördjupad introduktion av den som tar emot dig. Introduktionen innehåller allt det du som nyanställd behöver veta och tänka på. Bland annat kommer du få genomgå en digital introduktion som beskriver oss som kommun, vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta hos oss.

Kollektivavtal

Alla anställningar är skyddade av Lagen om anställningsskydd, LAS. För de flesta anställda i kommunen gäller kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB.

För övriga kan kollektivavtalen PAN eller BEA vara det som gäller. Vill du läsa mer om kollektivavtalet, så hittar du avtalet på www.skr.se Länk till annan webbplats..

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen samt i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser. Du som haft en sammanhängande anställning hos oss under minst 180 dagar erhåller 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag, så kallat föräldrapenningtillägg. De första 120 dagarna på en föräldraledighet är semesterlönegrundande och påverkar inte antalet semesterdagar.

Pension

Anställda i kommunal verksamhet omfattas av pensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KR. Dessa är kollektivavtalade pensionsavtal som kompletterar den lagstadgade allmänna pensionen.

Varje år betalar Bollebygds kommun in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din totala pension. Bollebygds kommun betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid.

Försäkringar

Du som är anställd hos oss är försäkrad vid sjukdom (AGS-KL), vid arbetsskada (TFA-KL) och vid dödsfall (TGL-KL).

Semester

Om du har varit anställd från årets början och din anställning beräknas pågå till årets slut har du rätt till minst 25 dagars semester. Beroende på din ålder kan du få ytterligare semesterdagar, 40 år ger 31 semesterdagar och 50 år ger 32 dagar. Som anställd kan du ha möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Löneutbetalning

Lön betalas generellt ut den 27:e i varje månad, eller närmast föregående vardag om den 27:e är en lördag, söndag eller helgdag. Du som har månadslön får lönen utbetald innevarande månad och du som är timavlönad får lönen utbetald månaden efter.

Jämställdhet och mångfald

Kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete grundar sig i en gemensam syn bland medarbetare och ledare på människors lika värde. Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av respekt för människors olikheter och vara fri från trakasserier. För att lyckas med detta arbetar vi tillsammans med våra attityder och beteenden på bland annat arbetsplatsträffarna.

En pärla bland arbetsgivare

Bollebygds kommun genomför varje år en enkät där medarbetarna får svara på frågor utifrån organisation, ledarskap och arbetsmiljö. Vi är stolta över vårt resultat, kort sagt är Bollebygds kommun en pärla bland arbetsgivare. Här kan du läsa mer om den senaste medarbetarenkäten.

Våra lediga jobb

Vill du vara med och ge dem som vistas och verkar i Bollebygds kommun den allra bästa service? Vill du möta dem med öppenhet och nyfikenhet varje dag? Då ska du söka ditt nya jobb hos oss!